Naše kompletné služby

V spoločnosti Z-ACCOUNTING poskytujeme svoje služby klientom z Liptovského Mikuláša a jeho širokého okolia. Radi Vám zostavíme servis na mieru, ktorý bude reflektovať na všetky Vaše potreby. Ak ste v prehľade našich služieb niektorú nenašli, stačí sa nám ozvať a opýtať sa, či Vám ju napriek tomu dokážeme poskytnúť. Veríme, že Vám spolupráca s našou spoločnosťou bude vyhovovať!

Účtovníctvo

Mať kvalitného účtovníka znamená zbaviť sa množstva starostí so sledovaním termínov a evidovaním zásadných informácií. V našej spoločnosti používame na vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva kvalitný softvér, ktorý nám pomáha spracovať všetky Vaše podklady prehľadne a precízne. Vďaka tomu budete mať kedykoľvek k dispozícii podrobné informácie o aktuálnom stave Vášho hospodárenia, bez problémov splníte všetky povinnosti, ktoré Vám v oblasti vedenia účtovníctva ukladá zákon a budete mať istotu, že všetka Vaša účtovná dokumentácia bude spracovaná s maximálnou dôslednosťou. Sami sa budete môcť rozhodnúť, ako často a akou cestou nám budete odovzdávať potrebné podklady a aké výstupy budete z našej práce potrebovať.

Vedenie účtovníctva u nás zahŕňa:

 • jednoduché i podvojné účtovníctvo (spracovanie účtovných podkladov a vedenie hlavných účtovných dokumentov)
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva
 • spracovanie daňových priznaní:
  • daň z príjmu fyzických osôb
  • daň z príjmu právnických osôb
  • daň z motorových vozidiel
  • DPH
  • komunikácia s daňovým úradom
 • spracovanie podnikateľských plánov
 • vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
 • žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí

Dane

S nami sa nemusíte báť zložitej daňovej džungle a chaosu neustále sa meniacich legislatívnych pravidiel. V oblasti daní vieme všetko a vďaka tomu dokážeme každému z našich klientov pomôcť s orientáciou v nich. Aby sme ušetrili Váš čas, pomôžeme Vám pri jednaní s daňovým úradom a zastúpime Vás pri kontrolách a daňových konaniach. Spracujeme pre Vás všetky potrebné žiadosti a zaistíme ich podanie.

Naše služby v oblasti daní zahŕňajú:

 • jednanie s daňovým úradom
 • spracovanie žiadostí o odklad podania daňového priznania
 • zastúpenie pri daňovej kontrole
 • poskytnutie doručovacej adresy
 • príprava odvolania
 • spracovanie žiadosti o odpustenie sankčných úrokov
 • registrácie platcov dane z príjmu, dane zo závislej činnosti a dane z pridanej hodnoty

Mzdy

Ak má Vaša firma vlastný tím zamestnancov, najskôr dobre viete, koľko administratívy naviac to znamená. V spoločnosti Z-ACCOUNTING ju perfektne zvládneme, takže o mzdy Vašich zamestnancov bude každý mesiac postarané. Mzdová agenda je veľmi komplexná oblasť, ktorá zďaleka nekončí len pri zhotovení výplatných pások, a my pre Vás v jej rámci zariadime každý detail. Patrí sem okrem iného:

 • výpočty miezd
 • spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • prevodné príkazy na odvody poisťovniam a daňovému úradu (v papierovej i elektronickej forme)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v zdravotných poisťovniach
 • ročné vyúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • štvrťročné prehľady dane zo závislej činnosti
 • spracovanie potvrdení pre zamestnancov